سرويس در سراسر تهران بزرگ و حومه مجهز به سرويس VIP (بیمه و گارانتی)
  • شماره تماس ۰۲۱۲۲۲۷۵۰۷۴ - ۰۲۱۶۶۸۴۴۸۱۱

شماره ثبت

٠٤٤٦١٥٠٥٢٠

عضو رسمی

قاليشويان برتر تهران (مجاز)

 ☎️ خط ویژه شمال تهران ☎️

۰۲۱۲۲۲۷۵۰۷۴

☎️ خط ویژه غرب تهران ☎️

۰۲۱۴۴۴۰۵۸۴۳ – ۰۲۱۶۶۸۴۴۸۱۱

☎️ خط ویژه شرق تهران ☎️

۰۲۱۷۷۱۵۱۲۷۲

☎️ خط ویژه جنوب تهران ☎️

۰۲۱۳۳۸۱۹۱۰۵ – ۰۲۱۵۵۱۸۷۰۸۷

Top